Wednesday, 29 November 2023

บอกบุญใหญ่! บูชาด่วนเหรียญพระพุทธโสธร รุ่น “ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ” – โพสต์ทูเดย์ ธรรมะ


บอกบุญใหญ่! บูชาด่วนเหรียญพระพุทธโสธร รุ่น “ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ”

วันที่ 16 มี.ค. 2563 เวลา 13:52 น.

อธิบดีพช.ชวนบูชาเหรียญพระพุทธโสธร รุ่น “ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ” ผ่านพิธีปลุกเสกยิ่งใหญ่จากพระเถราจารย์ รายได้นำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนผู้ขาดแคลนทั่วประเทศ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะที่ปรึกษาฝ่ายรณรงค์หาทุนการศึกษา และเป็นประธานโครงการจัดสร้างเหรียญพระพุทธโสธร รุ่น “ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ” ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดเผยว่า มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ได้จัดสร้างเหรียญพระพุทธโสธร “ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ” มีพิมพ์ด้านหลังถึง 13 แบบ คือ 12 ปีนักษัตร ปีละ 1 พิมพ์ รวม 12 พิมพ์ และ ด้านหลังเป็นครุฑ อีก 1 พิมพ์

ทั้งนี้ ทั้งหมดจะมีจำนวน 4 ชนิด ได้แก่ 1. เนื้อเงิน เหรียญละ 2,500 บาท 2. เนื้อเงินลงยา เหรียญละ 3,000 บาท 3. เนื้อทองแดงชุบทอง เหรียญละ 300 บาท และ 4. เนื้อทองแดงชุบทองลงยา เหรียญละ 500 บาท ทุกเหรียญ จะมีการตอกโค้ด ตอกเลขไว้ทั้งหมด เพื่อป้องกันการปลอมแปลง ซึ่งได้ผ่านพิธีพุทธาภิเษกแล้ว เมื่อวันที่ 27 ก.พ.2563 โดยมี พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค12 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการประกอบพิธีพุทธาภิเษก

นอกจากนั้น มีพระเถราจารย์ร่วมพิธีปลุกเสกจำนวนมาก ได้แก่ พระธรรมมังคลาจารย์ วิ (หลวงปูประยงค์) เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร พระราชสิทธิวราจารย์ (หลวงพ่ออุดม) เจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช จ.นครนายก พระมงคลวโรปการ (หลวงพ่อชำนาญ) เจ้าอาวาสวัดชินวราราม วรวิหาร จ.ปทุมธานี พระอาจารย์ สมชาย พทุรสโร เจ้าอาวาสวัดโพรงอากาศ จ.ฉะเชิงเทรา และ พระอาจารย์พร วัดบางแก้ว จ.นครปฐม นั่งอธิษฐานจิต ในพิธีฯ โดยพระมงคลวโรปการ (หลวงพ่อชำนาญ) เป็นผู้ดับเทียนชัย

สำหรับ การจัดสร้างจะดำเนินการสร้างเท่าจำนวนผู้สั่งจอง แต่เนื่องจากพระรุ่นนี้มีหลายพิมพ์ และมีการลงยาด้วย ทำให้ต้องสั่งปั๊มป์เหรียญก่อนปิดจอง จึงทำให้มีเหรียญเหลืออยู่บ้างในจำนวนจำกัดอีกไม่กี่องค์ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ประสงค์จะมีส่วนร่วมทำบุญ ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนผู้ขาดแคลนทั่วประเทศกับมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ สามารถไปร่วมทำบุญเช่าบูชาได้ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค.2563 ที่ วัดโสธรวรารามวรวิหารเท่านั้น รายได้จะมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสทั่วประเทศของมูลนิธิร่วมจิตต์ น้อมเกล้าฯ

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ก่อตั้งเมื่อปี 2525 ในโอกาสสมโภช กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นประธานก่อตั้งตามคำกราบทูลเชิญของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก โดยคณะกรรมการสมโภช กรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มอบให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าของเรื่อง ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม มีการให้ทุนการศึกษาอบรม อย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษาแต่ละระดับ เพื่อให้เยาวชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประเทศชาติ เจริญเติบโตเป็นพลเมืองดี สมบูรณ์ทุกด้านโดยเฉพาะในด้านจิตใจ ศาสนา ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มูลนิธิได้ให้ทุนการศึกษาอบรมแก่เยาวชนไปแล้ว รวมทั้งสิ้นกว่า 29,000 ทุน เป็นเงินทุนทั้งสิ้นกว่า 231 ล้านบาท

สำหรับ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสทั่วประเทศมากกว่าปีละ 2,300 คน ได้มีโอกาสศึกษาต่อโดยใช้เงินทุนการศึกษาสำหรับการนี้มากกว่า 10 ล้านบาทต่อปี โดยมี ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ เป็นประธานฝ่ายรณรงค์หาทุนการศึกษา

นอกจากนี้ ทางมูลนิธิฯ ยังได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นประธานพิธีพุทธาภิเษก เมื่อวันที่ 27 ก.พ.2563 ณ พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร พร้อมด้วย พระเกจิหลายรูป เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์มาก และมีผู้ร่วมพิธีจำนวนมาก จึงนับว่า พระธรรมมังคลาจารย์ ได้เมตตาและมีพระคุณแก่มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ และต่อเด็กยากไร้ทั่วประเทศเป็นอย่างยิ่ง

พระธรรมมังคลาจารย์

พระอาจารย์พร วัดบางแก้ว

พระอาจารย์ สมชาย พทุรสโร

พระมงคลวโรปการ (หลวงพ่อชำนาญ) 

พระราชสิทธิวราจารย์ (หลวงพ่ออุดม)