Tuesday, 30 November 2021

"บิ๊กตู่"ลงพื้นที่สุวรรณภูมิให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รับคนไทยกลับประเทศนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยม สนามบินสุวรรณภูมิ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับคนไทยกลับประเทศ