Sunday, 24 September 2023

"บิ๊กตู่"ลงพื้นที่สุวรรณภูมิให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รับคนไทยกลับประเทศนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยม สนามบินสุวรรณภูมิ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับคนไทยกลับประเทศ