Wednesday, 19 June 2024

“บิ๊กป้อม”สั่งใช้กม.เข้มข้นคนฝ่าฝืนเคอร์ฟิวคุมโควิด-19 ขอสังคมอดทนสู้โรคร้าย – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง


“บิ๊กป้อม”สั่งใช้กม.เข้มข้นคนฝ่าฝืนเคอร์ฟิวคุมโควิด-19 ขอสังคมอดทนสู้โรคร้าย

วันที่ 15 เม.ย. 2563 เวลา 08:31 น.

พล.อ.ประวิตรสั่งฝ่ายความมั่นคงใช้กฎหมายเข้มข้นคนฝ่าฝืนเคอร์ฟิวคุมโควิด-19 ขอประชาชนร่วมมือช่วยกันสอดส่องเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครองระดับจังหวัด ลงไปถึงท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งกลไกชุมชนใน เขต กทม. ให้ความสำคัญร่วมกันแบ่งมอบกระจายลงไปทำหน้าที่ตรวจตราดูแลและทำความเข้าใจกับประชาชนในทุกพื้นที่มากขึ้น หลังจากยังพบเห็นการปฏิบัติที่ละเลยต่อกฎหมายหลายพื้นที่ เป็นเหตุของความหวั่นวิตกกับชุมชน เช่น การรวมกลุ่มเล่นพนัน เสพสุรา ยาเสพติด สิ่งมึนเมาจนขาดสติ หรือฝ่าฝืนจัดกิจกรรมโดยไม่รับผิดชอบสังคมอื่นๆและขาดมาตรการป้องกันตนเอง ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อการกระจายแพร่เชื้อ COVID – 19 ขยายเป็นวงกว้างในชุมชนรอบข้างและยากแก่การควบคุมในที่สุด

พล.อ.ประวิตร กำชับว่าหากไม่ปฏิบัติตาม ขอให้บังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่อย่างเข้มข้น เพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตส่วนรวมในภาวะเกิดโรคระบาดร้ายแรง พร้อมกันนี้ขอให้พิจารณาทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในจุดคัดกรองต่างๆ มิให้เกิดการกระจุกตัวต่อการสัญจรของประชาชน โดยคำนึงถึงมาตรการทางสาธารณสุข ความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกประชาชน ควบคู่กันไปกับการเพิ่มความถี่ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือด้วยความอดทนต่อสู้ไปด้วยกัน

ทั้งนี้ ฝ่ายความมั่นคง เข้าใจดีถึงสภาวะความเครียดทางสังคมที่อาจมีขึ้นในทุกครอบครัว จากหลายปัจจัยและข้อจำกัดในวิถีชีวิตปกติ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆ แต่หากจำเป็นต้องขอความร่วมมือกันอย่างจริงจังปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่รัฐกำหนด ควบคู่ไปกับการคุมเข้มการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อการควบคุมวิกฤตโรคระบาดร้ายแรงนี้ ซึ่งบุคคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่าย รวมทั้งภาคประชาสังคมต่างๆ กำลังพยายามร่วมกันทำหน้าที่อย่างหนัก เพื่อบริหารจัดการรับมือกับผลกระทบหลากหลายปัญหาท้าทายจากวิกฤตการระบาดของโรคร้ายที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างในภาพรวม

จึงต้องขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วน เข้าใจ เห็นใจ อดทนและช่วยเหลือให้กำลังใจ ร่วมมือกันต่อสู้และสนับสนุนเป็นหนึ่งเดียวกัน สอดส่องเฝ้าระวังชุมชนและตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท ที่สำคัญขอให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองสูงสุด ป้องกันไม่ให้ตนเองติดเชื้อ หรือแพร่กระจายเชื้อเสียเอง รวมทั้งไม่สร้างปัญหาเดือดร้อนซ้ำเติมสังคม เพื่อมิให้สถานการณ์การระบาดของโรคเลวร้ายลงไปกว่าเดิม

Source link