Saturday, 23 October 2021

บีทีเอส กรุ๊ปฯ ปลื้มนักลงทุนแห่จองซื้อหุ้นกู้กว่า 2.1 เท่า


บีทีเอส กรุ๊ปฯ ปลื้มนักลงทุนแห่จองซื้อหุ้นกู้กว่า 2.1 เท่า

วันที่ 06 ก.ค. 2564 เวลา 13:42 น.

บีทีเอส กรุ๊ปฯ ขยายแผนระดมทุน 1.3 หมื่นล้านบาทใช้คืนหนี้เดิม

นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน จำนวน 3 ชุด มูลค่าเสนอขายรวม 13,000 ล้านบาท แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 1-2 และ 5 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีผู้ลงทุนแสดงความจำนงในการลงทุนเป็นจำนวนมากกว่า 2.1 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการจัดออกเดิมที่ 8,000 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงตัดสินใจออกหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมอีกจำนวน 5,000 ล้านบาท เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุน โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ระดับ A จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่เสนอขายทั้ง 3 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.79% ต่อปี มูลค่า 1,500 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.53% ต่อปี มูลค่า 3,500 ล้านบาท และหุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.77% ต่อปี มูลค่า 8,000 ล้านบาท โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

“การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนที่ไว้วางใจและให้ความสนใจจองซื้อหุ้นกู้ของ BTSG รวมทั้งขอบคุณ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ชำระคืนหนี้เดิม ความสำเร็จของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้เช่นเดียวกับทุกครั้งที่ผ่านมาจะสนับสนุนให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนอย่างสม่ำเสมอต่อไป” นายสุรยุทธ กล่าว

นอกจากการออกหุ้นกู้ดังกล่าว ล่าสุด บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล “Transport Deal of the Year” จาก The Asset Triple A Infrastructure Awards 2021 จัดทำโดย The Asset นิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชีย จากการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือหุ้นกู้สีเขียว (Green Bonds) อายุ 2 ถึง 10 ปี จำนวน 8,600 ล้านบาท ที่บริษัทฯ จัดออกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เป็นจัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

สำหรับรางวัล “Transport Deal of The Year” จะพิจารณาจากตราสารหนี้ในหมวดระบบขนส่งมวลชน ที่มีความโดดเด่นในการระดมทุนโดยเน้นในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านความยั่งยืน (Sustainable Infrastructure) ซึ่งหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้อย่างชัดเจน เนื่องจากบริษัทฯ นำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ดังกล่าวไปลงทุน และใช้ชำระคืนหนี้คงค้างในโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) และโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-สำโรง) ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่จะส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนด้วยพลังงานไฟฟ้า ลดการใช้รถยนต์ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในเขตกรุงเทพมหานคร

“การออกหุ้นกู้ Green Bonds ของบริษัทฯ เป็นไปตามความตั้งใจของบริษัทฯ ที่อยากเปิดโอกาสให้แก่ผู้ลงทุนได้ร่วมลงทุนในโครงการที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลืองมีส่วนช่วยลดมลภาวะทางอากาศ และช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ รางวัลที่ได้รับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และการยึดมั่นในการดููแลรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาลด้วยจริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ จนทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับในด้านการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อาทิ ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (DJSI) เป็นระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกัน (2561-2563) และได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่่ 1 ของโลก ในกลุ่มการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และล่าสุดเป็นบริษัทในกลุ่มขนส่งแห่งแรกและแห่งเดียวที่่ได้รับการรับรองว่าเป็นบริษัทที่่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์หรือ carbon neutral transportation company (โดยได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทย)” นายสุรยุทธ กล่าว