Monday, 19 February 2024

บุญหล่นทับไทยแลนด์? เมื่อญี่ปุ่นหนีจีนย้ายฐานมาอาเซียน

04 May 2020
418



หลังจากนี้เราอาจเห็นคลื่นการย้ายฐานการผลิตมายังอาเซียน และไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่จะได้อานิสงส์จากเทรนด์นี้