Saturday, 22 June 2024

ปชป.ย้ำในปี2564ยังมุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนประเทศชาติโฆษกพรรคปชป.แจงนโยบายพรรคที่ทำมาแล้วประสบความสำเร็จ ย้ำในปี 2564 ยังมุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนประเทศชาติยึดมั่นในชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์