Wednesday, 22 May 2024

ปชป.ห่วงคนทำงานศิลปะ วัฒนธรรม บันเทิง กีฬา ฝากรัฐบาลเยียวยาด้วย


ปชป.ห่วงคนทำงานศิลปะ วัฒนธรรม บันเทิง กีฬา ฝากรัฐบาลเยียวยาด้วย

วันที่ 02 พ.ค. 2563 เวลา 09:50 น.

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ห่วง คนทำงานแวดวง ศิลปะ วัฒนธรรม บันเทิง กีฬา ฝากรัฐบาลเยียวยา หลังได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และ ประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ว่า นับเป็นเรื่องดีที่รัฐบาลจะเพิ่มการเยียวยาไปยังกลุ่มเปราะบางทางสังคม 13 ล้านราย ซึ่งมีตั้งแต่เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้บ้าน คนเร่ร่อน และคนกลุ่มอื่นๆ ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ

นอกจากนั้นยังมีคนชายขอบ คนเล็กคนน้อยที่ไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่งแน่นอน คนเหล่านี้เสียงเรียกร้องไม่ดัง ไม่มีพลังต่อรอง เนื่องจากไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ ขอฝากให้ภาครัฐเอาใจใส่ดูแลคนเหล่านี้ด้วย

นอกจากนี้ยังมีคนอีกหลายกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลควรเข้าไปเยียวยาในกรณีที่คนกลุ่มนี้ยังไม่เคยได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลจากช่องทางอื่นๆดังนี้

1) กลุ่มคนที่ทำงานในแวดวงศิลปะ และวัฒนธรรม รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงเพื่อความบันเทิงทุกประเภท เช่น หมอลำ ลำตัด ลิเก มโนราห์ หนังตะลุง วงสะล้อซอซึง วงดนตรีหลายรูปแบบ แดนเซอร์ รวมถึงคนตัวเล็กๆ ที่ทำงานกับการถ่ายทำภาพยนตร์ ถ่ายทำละคร และคนที่ทำงานสายศิลปวัฒนธรรม บันเทิง ทุกชนิด

2) คนทำงานในสายงานท่องเที่ยว ที่ไม่ใช่นายทุน หรือเจ้าของกิจการขนาดใหญ่ ที่อาจได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐทางช่องทางอื่นอยู่แล้ว

3) คนทำงานเกี่ยวข้องกับแวดวงกีฬาทุกประเภท

ขอฝากให้รัฐบาลพิจารณาคนกลุ่มนี้ที่มีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมของประเทศเช่นเดียวกันและ ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากวิกฤตโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีท่าทีว่าจะมีโอกาสกลับไปทำงานมีรายได้หาเลี้ยงครอบครัวได้ตามปกติตราบใดที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่อยู่ในสภาวะปกติ