Tuesday, 14 May 2024

ปชป.เสนอ3มาตรการต่อรัฐบาล ช่วยแรงงานนอกระบบ รับผลกระทบโควิด-19 – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง


ปชป.เสนอ3มาตรการต่อรัฐบาล ช่วยแรงงานนอกระบบ รับผลกระทบโควิด-19

วันที่ 23 เม.ย. 2563 เวลา 10:50 น.

องอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าปชป.ห่วงแรงงานนอกระบบรับผลกระทบโควิด-19 เสนอ 3 มาตรการต่อรัฐบาลช่วยเหลือเยียวยา

เมื่อวันที่ 23เม.ย.63 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ว่า กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างรุนแรงมากที่สุดกลุ่มหนึ่งคือแรงงานกลุ่มเปราะบางซึ่งมักจะทำงานในเศรษฐกิจนอกระบบได้ค่าจ้างเป็นรายวันหรือเป็นครั้งคราว เป็นงานที่ใช้ทักษะไม่ซับซ้อน ไม่ต้องใช้พื้นฐานการศึกษาที่สูง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากตามชุมชนแออัด ยิ่งถ้าเป็นผู้พิการก็จะมีความยากลำบากมากยิ่งขึ้น

เมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 จนนำมาสู่การล็อคดาวน์ แรงงานกลุ่มเปราะบางที่ทำงานนอกระบบกลุ่มนี้จะได้รับผลกระทบทันทีเพราะมีชีวิตแบบหาเช้ากินค่ำ เมื่อนายจ้างไม่สามารถจ้างงานได้ คนกลุ่มนี้จะไม่มีรายได้ทันที ไม่มีเงินเก็บมากพอจะอยู่ได้จนกว่าโควิด-19 จะคลี่คลายและไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมจึงไม่ได้รับการคุ้มครอง

ทุกวันนี้กลุ่มคนเหล่านี้ลำบากมากขึ้น ตราบใดที่ไม่มีการจ้างงานแต่ที่ยังมีอาหารพอประทังชีวิตไปได้ก็มาจากการช่วยเหลือกันเองในชุมชน การได้รับบริจาคถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง ข้าวกล่องจากผู้ใจบุญ แต่การบริจาคต่าง ๆ ก็ไม่ได้ทั่วถึงและไม่ได้ต่อเนื่อง

แรงงานกลุ่มเปราะบาง แรงงานนอกระบบกลุ่มนี้ เข้าไม่ถึงการเยียวยา 5,000 บาทต่อเดือนของรัฐบาลด้วยหลายสาเหตุรัฐบาลจึงควรเข้ามาช่วยเหลืออย่างจริงจังดังนี้

1. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จัดหาข้าวสาร อาหารแห้งให้พอประทังชีวิตได้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำงานใกล้ชิดกับชาวบ้านอยู่แล้วเป็นกลไกในการประสานความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ

2. รัฐบาลควรใช้วิกฤตครั้งนี้ วางแผนจัดระบบแรงงานนอกระบบให้เป็นหมวดหมู่ ใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ให้รู้ว่าใครทำงานอะไรที่ไหนอย่างไร เพื่อช่วยเหลือได้ทันท่วงทีกรณีที่เกิดวิกฤตและวางแผนพัฒนาการใช้แรงงานนอกระบบให้มีคุณภาพที่ดีกว่าเดิม

3. ส่งเสริมยกระดับทักษะรายงานกลุ่มนี้ให้สูงขึ้น สร้างทักษะใหม่ที่สอดคล้องกับงานในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไป หลังวิกฤตโควิด-19 เพราะถ้าไม่มีการยกระดับทักษะในระยะยาว อาจมีการใช้แรงงานข้ามชาติเข้ามาทดแทนได้ ซึ่งจะกระทบกับแรงงานกลุ่มเปราะบาง แรงงานนอกระบบที่เป็นคนไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

จึงขอฝากให้รัฐบาล ต้องเร่งเข้ามาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเยียวยาให้คนกลุ่มนี้ มีชีวิตอยู่ได้ไม่อดตาย และเร่งวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อให้พบแสงสว่างในชีวิตหลังวิกฤต โควิด-19 อย่างมั่นคงขึ้นกว่าเดิม