Saturday, 23 October 2021

"ประยุทธ์"ชมทุกภาคส่วนช่วยดับเพลิงโรงงานกิ่งแก้วสำเร็จนายกฯ ชื่นชมทุกภาคส่วน ช่วยร่วมดับเพลิงโรงงานหมิงตี้สำเร็จตามแผน พร้อมดูแลผู้ได้รับความเสียหายเร่งด่วน เผยนายกฯ กักตัว 7 วัน ประชุม ครม. ผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์