Thursday, 21 October 2021

"ประยุทธ์"ชี้ยอดหายป่วยใกล้เคียงผู้ติดเชื้อสะท้อนระบบสาธารณสุขเอาอยู่!นายกฯเผยจำนวนผู้หายป่วยใกล้เคียงกับจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ สะท้อนให้เห็นว่า ระบบรักษาพยาบาลของไทยยังสามารถบริหารจัดการได้