Tuesday, 3 October 2023

"ประวิตร"ขอเจ้าหน้าที่ตั้งจุดคัดกรองอย่าให้การสัญจรกระจุกตัว“ประวิตร”สั่งเจ้าหน้าที่ตรวจเข้มคนฝ่าฝืนทำกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ กำชับเจ้าหน้าที่ตั้งจุดคัดกรองอย่าให้กระทบการสัญจรของประชาชน