Saturday, 20 July 2024

“ปลุกผี” มาแต่งตัว พิธีกรรมหาชมยากของสุลาเวสี – โพสต์ทูเดย์ รอบโลก

31 Aug 2020
205


“ปลุกผี” มาแต่งตัว พิธีกรรมหาชมยากของสุลาเวสี

วันที่ 31 ส.ค. 2563 เวลา 16:08 น.

พิธีกรรมนี้จะจัดขึ้นทุกๆ 3 ปี โดยชาวโทราจันบนเกาะสุลาเวสี ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีธรรมเนียมเก็บศพผู้ตายไว้ให้แห้งเหมือนมัมมี่

ชุมชนชาวโทราจัน (Torajan) ที่อาศัยตามภูเขาบนเกาะสุลาเวสีของอินโดนีเซียขุดศพญาติที่แห้งกรังเหมือนมัมมี่ขึ้นมาทุกสามปีเพื่อทำความสะอาดและแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ชื่นชอบเพื่อให้เกียรติแก่วิญญาณของพวกเขา

พิธีกรรมนี้เรียกว่า “มาเนเน”จะทำกันก่อนหรือหลังการเก็บเกี่ยวในเดือนสิงหาคม โดยสมาชิกในครอบครัวที่ยังมีชีวิตจะขุดศพญาติๆ ที่เสียชีวิตไปแล้วขึ้นมาแต่งตัวเสียใหม่และทำความสะอาดหลุมฝังศพ

“บางครั้งเรายังได้พูดคุยกับพวกเขาขอให้พวกเขาอวยพรให้เรามีสุขภาพที่ดีความเจริญรุ่งเรืองและสุขภาพแข็งแรง” รอนนี่ ปาซังซึ่งครอบครัวของเขาได้ปฏิบัติตามประเพณีนี้กล่าวกับเอเอฟพี

ปาซังขุดสมาชิกในครอบครัวที่เสียชีวิตไปแล้วหลายคนรวมทั้งคุณยายและคุณน้าของเขาจากนั้นจะนำศพไปตากแดดก่อนที่จะแต่งตัวให้สวยงาท นอกจากนี้ยังมีการจัดงานเลี้ยงและฆ่าหมูเพื่อเลี้ยงในพิธีอีกด้วย

สมัยก่อน ร่างผู้เสียชีวิตจะถูกทำให้เป็นมัมมี่ด้วยกระบวนการหมักดองซึ่งใช้น้ำส้มสายชูเปรี้ยวและใบชา ทุกวันนี้ครอบครัวมักฉีดสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์เข้าไปในศพ

หลังจากผ่านไปหลายเดือนแล้วชาวโทราจันเชื่อว่าวิญญาณของคนตายจะได้รับการปลดปล่อยและจะเป็นอมตะโดยจะจัดพิธีศพที่อลังการนานหลายวันที่เรียกว่าพิธี “รัมบู โซโล”

ทั้งนี้ ชาวโทราจันส่วนใหญ่เป็นคริสเตียน แต่พวกเขายังคงรักษาพิธีกรรมและความเชื่อของลัทธิบุ๙าผีบรรพชนเอาไว้

Photo by Hariandi HAFIZ / AFP