Thursday, 8 December 2022

'ปอมเปโอ'วิจารณ์จีนจงใจปิดข้อมูลโควิดจนระบาดหนักทั่วโลก

23 Apr 2020
398ไมค์ ปอมเปโอ วิจารณ์จีนไม่เผยข้อมูลโควิด-19แต่เนิ่นๆ พร้อมเรียกร้องปฏิรูป”อนามัยโลก” ฐานทำงานเชื่องช้าไร้ความสามารถ