Monday, 20 May 2024

ผบ.ทบ.สั่งหน่วยทหารรับซื้อพืชผลช่วยเกษตรกรเจอผลกระทบโควิด – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง


ผบ.ทบ.สั่งหน่วยทหารรับซื้อพืชผลช่วยเกษตรกรเจอผลกระทบโควิด

วันที่ 27 เม.ย. 2563 เวลา 18:44 น.

ผบ.ทบ.มอบหน่วยทหารสนับสนุนรับซื้อผลิตผลช่วยเกษตรกรจากผลกระทบโควิด-19 พร้อมฟื้นโครงการ “กองร้อยน่าอยู่ กองพันเข้มแข็ง” ในหน่วยทหารทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 63 พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์กับผู้บังคับหน่วยทั่วประเทศ ได้กล่าวถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะเกษตรกรที่ไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ จึงสั่งการให้หน่วยทหารทั่วประเทศสนับสนุนพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล อาทิ การซื้อพืชผลทางการเกษตรมาประกอบเลี้ยงในหน่วยทหาร

นอกจากนี้ได้ขอให้พิจารณาสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาลที่กำลังจะออกในช่วงนี้ ตามศักยภาพของหน่วย

สำหรับมาตรการในการพัฒนาหน่วยและกำลังพล ผู้บัญชาการทหารบก ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของกำลังพลทุกระดับ เน้นย้ำให้ดำเนินโครงการ “กองร้อยน่าอยู่ กองพันเข้มแข็ง” อย่างจริงจัง โดยสั่งการให้ทุกหน่วยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 พ.ค- 31 ก.ค.63 และจะมีการตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 1 ส.ค.63 เป็นต้นไป

ผบ.ทบ.ได้ขอบคุณทุกหน่วยที่ได้ช่วยกันถ่ายทอดความห่วงใยของผู้บัญชาการทหารบก และสร้างแรงจูงใจกับทหารกองประจำการที่จะปลดฯ ให้สมัครใจอยู่รับราชการต่อ ซึ่งปัจจุบันมียอดผู้สมัครมากกว่าห้วงที่ผ่านมาหลายเท่า โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 5,360 นาย คิดเป็น 16%ของทหารที่ปลดประจำการในส่วนของกองทัพบก

ทั้งนี้ กำชับให้ผู้บังคับหน่วยดำเนินการในส่วนของทหารที่จะปลดประจำการอย่างสมเกียรติ โดยเฉพาะเกี่ยวกับด้านธุรการต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย