Friday, 30 July 2021

ผู้ว่าฯนำข้าราชการทำบุญตักบาตรโครงการทำบุญวันธรรมสวนะ – โพสต์ทูเดย์ ธรรมะ


ผู้ว่าฯนำข้าราชการทำบุญตักบาตรโครงการทำบุญวันธรรมสวนะ

วันที่ 09 มิ.ย. 2564 เวลา 16:38 น.

พ่อเมืองปทุมธานีนำข้าราชการทำบุญตักบาตรโครงการทำบุญวันธรรมสวนะพร้อมมอบชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกันในการฌาปนกิจศพติดเชื้อโควิดให้วัดสายไหม

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.ที่วัดสายไหม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีทำบุญ ตักบาตร ภายใต้โครงการทำบุญปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) โดยมี พระครูโสภณภัทรเวทย์(หลวงพ่ออ๊อด) เจ้าอาวาสวัดสายไหม นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ นายอำเภอลำลูกกา น.ส.ฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี น.ส.ดารุณี วัดแก้ว นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลำสามแก้ว เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี โดยโครงการทำบุญวันธรรมสวนะ(วันพระ) มุ่งส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรเป็นแบบอย่างในการน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมตามโครงการทำบุญปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) อย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บท ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ตามนโยบายของรัฐบาลและแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม มุ่งเน้นให้จังหวัดปทุมธานี เป็นสังคมที่มีคนดี มีคุณธรรม ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปฏิบัติตน ตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา น้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ธำรงรักษาไว้ซึ่งวิถีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

พร้อมกันนี้ ยังมอบสิ่งของในโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน” ใช้พลังบวร  มอบชุด PPE 50 ชุด ถุงสวมขา 50 คู่ Face shield 24 ชิ้น  หน้ากากอนามัยใช้แล้วทิ้ง 100 ชิ้น หน้ากาก KN 95 100 ชิ้น ถุงมือยางใช้แล้วทิ้ง 100 คู่ หมวกคลุมผม  60 ชิ้น แอลกอฮอล์ 2 แกลลอนให้วัดสายไหมไว้ในกิจกรรมของวัดป้องกันเชื้อ “โควิด-19”

พระครูโสภณภัทรเวทย์ เจ้าอาวาสวัดสายไหม เปิดเผยว่า ที่วัดสายไหมมีโครงการ สวดฟรี เผาฟรี แก่ศพผู้ยากไร้-ศพไม่มีญาติ มาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี อาตมาจึงมองเห็นว่า วัดควรจะเป็นที่พึ่งของญาติโยม ของคนที่เดือดร้อน วัดไม่ใช่ของพระหรือของใครคนหนึ่ง เมื่อมีญาติโยมเดือดเนื้อร้อนใจมาขอที่พึ่ง อะไรที่สงเคราะห์ได้ ช่วยเหลือได้อาตมาก็ไม่ลังเลที่จะอนุญาต อาตมาเห็นใจญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 หากหาที่บำเพ็ญกุศลที่ไหนไม่ได้ ขอให้มาที่วัดสายไหม จะรับเป็นธุระจัดการให้

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่วัดทุกคนจะ สวมชุดอุปกรณ์ป้องกันตนเอง และปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุข โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มาดูและให้คำแนะนำอย่างเคร่งครัด โดยให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเตาเผาของวัด สวมใส่ชุด PPE ในระหว่างเคลื่อนย้ายร่างเข้าเตาเผา และไม่อนุญาตให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต ขึ้นไปบนเมรุในระหว่างที่ประกอบพิธี ตามมาตรการจาก ทางสาธารณสุข อาตมาขอให้ญาติโยมแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งป่วง และปลอดภัยจากโควิด-19 และขอขอบคุณที่คณะผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีที่นำสิ่งของมามอบให้เพราะทางวัดต้องใช้อยู่ประจำในการฌาปนกิจของผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19