Monday, 18 October 2021

ผู้เชี่ยวชาญเตือนคนไม่รับวัคซีนเสี่ยงเป็นแหล่งเพาะเชื้อพันธุ์ใหม่

04 Jul 2021
34ความน่ากลัวของเชื้อกลายพันธุ์ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก เริ่มสร้างความกังวลแม้แต่ประเทศที่มีการฉีควัคซีนมากอย่างสหรัฐ