Saturday, 23 October 2021

พรรคกล้าเสนอนายกฯ ตั้งสถานกักตัวชุมชน – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง


พรรคกล้าเสนอนายกฯ ตั้งสถานกักตัวชุมชน

วันที่ 02 ก.ค. 2564 เวลา 15:53 น.

พรรคกล้าเสนอนายกฯ เปิดสถานกักตัวผู้ป่วยโควิด-19 ในชุมชน -หนุนใช้”ฟ้าทลายโจร”บรรเทาเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 64 ตัวแทนพรรคกล้าจำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายมนต์ชีพ ศิวะศินางกูร กรรมการบริหารพรรค ทพ.กันตพงศ์ ดีชัยยะ คณะทำงานด้านสาธารณสุข พรรคกล้า นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ ทีมกฎหมายพรรคกล้าและนายแสนยากรณ์ สิงห์วีรธรรม โฆษกพรรค ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอตั้งสถานกักตัวชุมชน และให้ยาฟ้าทะลายโจร รักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทันที

ทั้งนี้ จากกรณีสมาชิกพรรคกล้า ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน และรับแจ้งหาเตียงให้กับผู้ที่ติดเชื้อแต่ยังไม่ได้เข้ารับการรักษา พบว่าหลายรายได้รับการตรวจเชิงรุกแล้ว แต่พบปัญหาว่า เมื่อพบผู้ติดเชื้อแล้ว กลับไม่ได้นำผู้ติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการรอรับเตียงเพื่อดำเนินการรักษา จึงเสนอระบบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

1. “จัดตั้ง Community-City Quarantine” หากพบผู้ติดเชื้อ แต่บ้านที่มีขนาดกลาง-เล็ก มีสมาชิกในครอบครัวจำนวนมาก หรือวิถีชีวิตไม่สามารถแยกกักตัวที่บ้านได้ (Home Isolation) โดยขอให้รัฐผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวการใช้สถานที่เพื่อการรักษาพยาบาลชั่วคราว เพื่อจัดตั้งสถานกักตัวในชุมชน ใช้อาสาสมัครหรือสร้างรายได้ด้วยการจ้างคนในชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว เป็นผู้ดูแลแทนแพทย์และพยาบาลไปพลางก่อน

2.) “ติดเชื้อปุ๊ป รับยาทันที”

เมื่อพบว่ามีการติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่กักตัวเองอยู่ที่บ้าน หรืออยู่ในสถานกักตัวชุมชนตามข้อเสนอข้างต้น ซึ่งอยู่ระหว่างการรอเตียงเข้ารับการรักษา ต้องได้รับยาทันที ซึ่งทราบว่ายาฟาวิพิราเวีย (Favipiravir) มีเหลืออยู่ในคลังถึง 2.9 ล้านเม็ด และมีแผนจัดหาในเดือนกรกฎาคมอีก 5 ล้านเม็ด ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายนอีก 3 ล้านเม็ด ซึ่งมีปริมาณมากพอ เหลือแต่เพียงการกระจายให้ผู้ป่วยอย่างทั่วถึง ซึ่งการให้ยาสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร” ได้ทันทีเมื่อพบว่าติดเชื้อ โดยพบว่าสารแอนโดรกราโฟไลด์ในฟ้าทะลายโจร สามารถ บรรเทาอาการและรักษาโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้ โดยร่างกายต้องได้รับสารแอนโดรกราโฟไลด์ 180 มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งมีการทดลองแล้วว่า เมื่อได้รับยาติดต่อกัน 5 วัน จะเกิดภาวะปอดอักเสบน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับยาฟ้าทะลายโจร ประกอบกับต้นทุนราคาถูกกว่า สามารถหาซื้อได้ง่าย จึงเหมาะสมเป็นอีกหนึ่งยาหลักที่ผู้ติดเชื้อควรได้รับทันที