Monday, 18 October 2021

พรรคสร้างไทยปลุกร่วมลงชื่อฟ้องรัฐบาลแก้โควิดเหลว – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง


พรรคสร้างไทยปลุกร่วมลงชื่อฟ้องรัฐบาลแก้โควิดเหลว

วันที่ 08 ก.ค. 2564 เวลา 12:16 น.

ไทยสร้างไทยปลุกประชาชนลงชื่อฟ้องรัฐบาลเหตุแก้โควิดล้มเหลวจนคนไทยต้องล้มตาย

วันที่ 8 ก.ค. เฟซบุ๊กพรรคไทยสร้างไทย โพสต์ข้อความระบุว่า

#ฟ้องรัฐบาลฆาตกร.ในสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 รัฐบาลประยุทธ์ใช้ภาษีของประชาชนดำเนินนโยบายที่ผิดพลาด ทำให้เกิดความเสียหาย จนคนไทยล้มตาย เศรษฐกิจไทยพังพินาศ โดยไม่สนใจข้อมูลที่ถูกต้องจากประชาชนและผู้เชี่ยวชาญ.พรรคไทยสร้างไทย ขอเป็นตัวแทนภาคประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการบริหารจัดการที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์จัดการโควิด-19 .มติ ครม. อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 47 วรรคสามและมาตรา 55 ผู้ที่สั่งซื้อและคณะรัฐมนตรีอาจมีความผิดฐานจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอันถือเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 .ร่วมลงชื่อ ฟ้องรัฐบาลฆาตกร ได้ที่

https://forms.gle/z8nJfz8tSwkSQYcn8