Sunday, 26 May 2024

พระสงฆ์พะเยานำของบริจาคช่วยวัดในเมียนมาได้รับผลกระทบจากโควิด-19 – โพสต์ทูเดย์ ธรรมะ


พระสงฆ์พะเยานำของบริจาคช่วยวัดในเมียนมาได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันที่ 07 เม.ย. 2563 เวลา 14:15 น.

พะเยา-พระเทพญาณเวทีพร้อมคณะสงฆ์นำของบริจาคพร้อมปัจจัยช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรวัดครูบาแสงหล้าฝั่งท่าขี้เหล็กของเมียนมาเพื่อบรรเทาทุกข์จากโควิด-19

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.พระเทพญาณเวที เจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 พร้อมด้วยพระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา และคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา ร่วมบริจาคปัจจัย น้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับพระภิกษุ สามเณร วัดพระธาตุสายเมือง และวัดในเขตท่าขี้เหล็ก เมืองพงษ์ ประเทศเมียนมา ที่ได้รับความลำบากจากผลกระทบโรคโควิด-19

พระครูสุกิตยากร รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา ผู้ประสานงานการช่วยเหลือเปิดเผยว่า ได้รับการประสานงานจากเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเวา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายว่า ทางพระรัตนรังสี (ครูบาแสงหล้า ธมมฺสิริ) วัดพระธาตุสายเมือง เจ้าคณะจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาได้บอกบุญและขอรับบริจาคอาหารแห้ง ปลากระป๋อง น้ำดื่ม เพื่อถวายพระภิกษุ สามเณร วัดพระธาตุสายเมืองกว่า 150 รูป และวัดในเขตจังหวัดท่าขี้เหล็กอีกจำนวนมาก ที่ได้รับความลำบากจากผลกระทบจากโควิด -19

ทั้งนี้ ทางคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา โดยพระเทพญาณเวทีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 พร้อมด้วยพระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา ได้ร่วมบริจาคปัจจัย จำนวน 20,000 บาท และอาหารแห้งต่าง ๆ อาทิ ไข่ไก่ ข้าวสาร น้ำดื่ม จำนวนมาก สิ่งของทั้งหมดได้นำส่งมอบถึงวัดพระธาตุสายเมืองเมื่อวันที่ 6 เม.ย.ที่ผ่านมาแล้ว

อย่างไรก็ตาม ด้วยความสัมพันธ์ของพระครูบาแสงหล้า วัดพระธาตุสายเมือง กับหลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 ที่มรณภาพไป ต่างมีความสัมพันธ์และเคารพนับถือกันเป็นอันดีเสมอมา ความสัมพันธ์ดังกล่าวจึงส่งต่อมายังศาสนทายาททุกรุ่นในปัจจุบันด้วย