Friday, 19 July 2024

"ภูมิธรรม"แจงเร่งเปิดสภาวิสามัญเหตุรัฐบาลยังไม่เคยรับฟังเสียงประชาชนที่เดือดร้อน“ภูมิธรรม”ลั่น ไม่อยากเห็นรัฐบาลประกาศชัยชนะต่อไวรัสโควิด-19 ในขณะที่ประชาชนกำลังจะอดตายยันเปิดสภาวิสามัญฟังปัญหาข้อเสนอแนะเพื่อความรอบคอบและมีประสิทธิภาพที่สุด