Friday, 24 May 2024

มาแน่ ปุ่ม”อุทธรณ์”5พัน19เม.ย.นี้ – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเงิน-หุ้น

14 Apr 2020
615


มาแน่ ปุ่ม”อุทธรณ์”5พัน19เม.ย.นี้

วันที่ 14 เม.ย. 2563 เวลา 17:19 น.

ธนาคารกรุงไทยเร่งแจ้ง ปุ่ม อุทธรณ์ 5 พันบาท มาแน่ๆ 19 เม.ย. นี้

ธนาคารกรุงไทย แจ้งว่า กระทรวงคลังจะเปิดให้อุทธรณ์เรื่องเงินเยียวยา 5,000 บาท ผ่านช่องทางออนไลน์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพียงช่องทางเดียว เพื่อให้เป็นไปตามมาตราการเว้นระยะห่างทางสังคมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเริ่ม 19 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ระหว่างนี้หากประสงค์จะร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา 5,000 บาท สามารถติดต่อได้ที่ Call Center ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 (เฉพาะวันและเวลาราชการ) หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทย โทร. 02 111 1144 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ก่อนหน้านี้ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ได้เพิ่มปุ่มการยกเลิกลงทะเบียน ปุ่มเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน และปุ่มให้ข้อมูลเพิ่มเติม

Source link