Saturday, 23 October 2021

ม็อบปาสีชมพูใส่ป้ายสตช. ตำรวจฉีดน้ำตอบโต้ม็อบทะลุฟ้าทำกิจกรรมขว้างถุงสีใส่ป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขณะที่ตำรวจฉีดน้ำตอบโต้ พบชาย2คนเข้าปาประทัดใส่สตช.ก่อนรีบหลบหนีไป