Thursday, 21 October 2021

ม็อบ7สิงหารวมตัวอนุสาวรีย์ชัยฯไปราบ1บ้านประยุทธ์ม็อบ7สิงหาเปลี่ยนสถานที่ชุมนุมใหม่อีกครั้งนัดรวมตัวอนุเสาวรีย์ชัยฯ ไปราบหนึ่ง บ้านประยุทธ์