Thursday, 21 October 2021

ยืนยันวัคซีน Johnson & Johnson สู้สายพันธุ์เดลตาได้

02 Jul 2021
32


ยืนยันวัคซีน Johnson & Johnson สู้สายพันธุ์เดลตาได้

วันที่ 02 ก.ค. 2564 เวลา 11:45 น.

รายงานชี้วัคซีน Johnson & Johnson มีประสิทธิภาพสู้สายพันธุ์เดลตาได้นานถึง 8 เดือน

บริษัท Johnson & Johnson เผยว่า วัคซีนของบริษัทมีประสิทธิภาพในการป้องกัน Covid-19 สายพันธุ์เดลตาซึ่งพบครั้งแรกในอินเดีย โดยแอนติบอดีที่เกิดจากการฉีดวัคซีนของ Johnson & Johnson คงอยู่นานถึง 8 เดือนหลังฉีด

บริษัทระบุว่า ประสิทธิภาพของวัคซีน Johnson & Johnson ในการต้านสายพันธุ์เดลตาจะลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพในการต้านสายพันธุ์ดั้งเดิม แต่มีประสิทธิภาพในการต้านสายพันธุ์เดลตามากกว่าสายพันธุ์เบตาซึ่งพบครั้งแรกในแอฟริกาใต้ ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกับวัคซีนชนิด mRNA   

อย่างไรก็ดี การวิจัยทั้งสองชิ้นของ Johnson & Johnson เป็นงานวิจัยกลุ่มเล็ก โดยนักวิจัยเผยว่าที่ตัดสินใจเผยแพร่ผลการวิจัยเร็วขึ้นเนื่องจากสาธารณชนให้ความสนใจ เพราะข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนของ Johnson & Johnson ออกมาช้า เนื่องจากวัคซีนออกมาหลังเจ้าอื่น ทั้งยังมีการหยุดใช้ชั่วคราวจากความกังวลเรื่องลิ่มเลือดอุดตัน

Photo by Frederic J. BROWN / AFP