Thursday, 21 October 2021

รัฐบาลพร้อมพิจารณาสัญชาติไทยให้"โค้ชเช"โฆษก เผย รัฐบาลพร้อมพิจารณาหาก “โค้ชเช” ยื่นเอกสารพร้อมหลักฐานขอสัญชาติไทยอย่างเป็นทางการ