Saturday, 23 October 2021

รัฐบาลแจง แผนจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ 1.54 ล้านโดส เช็คเลย! ใครได้บ้าง


รัฐบาลแจง แผนจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ 1.54 ล้านโดส เช็คเลย! ใครได้บ้าง

วันที่ 28 ก.ค. 2564 เวลา 06:49 น.

รองโฆษกรัฐบาล แจง แผนการจัดสรร วัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 1.54 ล้านโดส ให้ใครบ้าง?

น.ส. รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล โพสต์ข้อความระบุว่า แผนการจัดสรร วัคซีนไฟเซอร์ (#Pfizer) จำนวน 1.54 ล้านโดส ให้ใครบ้าง?

1.บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจดูแลผู้ป่วย #โควิด19 ทั่วประเทศ (เข็ม 3 กระตุ้นภูมิคุ้มกัน) 700,000 โดส

2.ผู้มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด 19 ที่มีสัญชาติไทย 645,000 โดส

– ผู้สูงอายุ

– ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค อายุ 12 ปีขึ้นไป

– หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

3.ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย เน้นผู้สูงอายุ และโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้เดินทางไป ตปท. ที่จำเป็นต้องรับวัคซีน Pfizer เช่น นักการทูต นักศึกษา 150,000 โดส

4.ทำการศึกษาวิจัย (ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการวิจัยจริยธรรม) 5,000 โดส

5.สำรองส่วนกลางสำหรับตอบโต้การระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ 40,000 โดส