Tuesday, 26 September 2023

รัฐประหารไทยไม่เคยมีครั้งสุดท้าย! "จตุพร"แนะเผื่อใจไว้บ้าง“จตุพร”เตือนอย่าประมาทรัฐประหารจะไม่เกิดอีก บอกให้คิดเผื่อใจไว้บ้างก็ดี ย้ำยึดอำนาจไทยไม่เคยมีครั้งสุดท้าย ชี้สถานการณ์ปี 63 ไม่เหมือนปี 57 การยึดอำนาจไม่ง่ายเหมือนเก่า