Monday, 18 October 2021

รัฐเตรียมโอนเงินคนละครึ่งเฟส3รอบ2วันที่ 1 ต.ค.นี้โฆษกรัฐบาลเผย เตรียมเป๋าตังค์ให้พร้อมรับโอนเงินรอบ 2 คนละครึ่งเฟส 3 ดีเดย์ 1 ต.ค.นี้ กิน ช้อป ใช้ ขยายจ่ายผ่าน Platform Delivery เริ่มต้น ต.ค. เตรียมกระตุ้นเศรษฐกิจไตรสมาสสุดท้ายของปี 64