Thursday, 25 July 2024

รัฐแจงครม.ยังไม่หารือถึงการยุบศบค.-ยกเลิกพรก.ฉุกเฉิน – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง


รัฐแจงครม.ยังไม่หารือถึงการยุบศบค.-ยกเลิกพรก.ฉุกเฉิน

วันที่ 21 ก.ย. 2564 เวลา 18:33 น.

รองโฆษกรัฐบาลแจง วันนี้ ครม. เพียงเห็นชอบร่าง พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ. โรคติดต่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ขออย่าเชื่อมโยงไปไกล

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ยืนยันว่า วันนี้ครม. เห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 พ.ศ. …. (พ.ร.ก.ควบคุมโรค) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขโดยกำหนดให้มีมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพในการป้องกัน ระงับ ควบคุม หรือขจัดโรคติดต่อที่มีการระบาดในกรณีปกติและในกรณีที่มีความรุนแรงให้ยุติหรือบรรเทาลงโดยเร็ว และสามารถตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมาเป็นกลไกดำเนินงานได้

ปัจจุบัน ยังเป็นการบริหารราชการภายใต้พระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ครม. ไม่ได้มีการพูดถึงจะยุบศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)และยกเลิก พ.ร.ก ฉุกเฉิน ตามที่มีบางสื่อรายงานข่าวไป

ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.ก.ฯ ยังไม่มีผลบังคับใช้ จนกว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่วนการพิจารณาต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือไม่นั้น ทาง ศบค.และครม.จะพิจารณาต่อไป