Monday, 18 October 2021

ราชทัณฑ์แจงเพนกวิน-พวกป่วยโควิดยังช่วยเหลือตัวเองได้โฆษกกรมราชทัณฑ์แจง เพนกวินและพวก ป่วยโควิด ยังช่วยเหลือตัวเองได้ แพทย์จ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ให้ ราชทัณฑ์อนุญาตให้ทนายเยี่ยมผ่านทางไลน์