Saturday, 25 March 2023

"วราวุธ"ยันเป็นข่าวลือย้ายไปนั่งศธ.ระบุยังมีงานในทส.ต้องทำ“วราวุธ ศิลปอาชา”ยันข่าวลุกจากเก้าอี้รมว.ทส.โยกไปนั่งศธ.เปิดทางให้”ธรรมนัส”เป็นข่าวลือย้ำยังมีภารกิจในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯต้องทำต่อเช่นเดียวกับรมช.เกษตรฯของประภัตร โพธสุธน