Sunday, 26 May 2024

“วัฒนา”เสนอคลายล็อก เลือกธุรกิจเกี่ยวกับคนจน-ไม่เสี่ยงแพร่โควิด – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง


“วัฒนา”เสนอคลายล็อก เลือกธุรกิจเกี่ยวกับคนจน-ไม่เสี่ยงแพร่โควิด

วันที่ 24 เม.ย. 2563 เวลา 08:55 น.

วัฒนา เมืองสุข เสนอรัฐบาลคลายล็อกให้ประชาชนกลับมาทำกินควรเลือกประเภทธุรกิจที่เกี่ยวกับคนยากจน-ไม่สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด ค้านไม่ควรพิจารณาตามพื้นที่

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. นายวัฒนา เมืองสุข แกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์ภาพนายทักษิณ ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมเสนอแนวความคิดต่อรัฐบาลถึงการผ่อนคลายมาตรการตาม พรก.ฉุกเฉินฯ ว่า การผ่อนคลายมาตรการเพื่อให้ประชาชนได้กลับไปทำมาหากินไม่ควรพิจารณาตามพื้นที่ (Area Based) เพราะจังหวัดส่วนใหญ่ที่ได้รับการผ่อนผันก่อนจะเป็นเมืองเล็ก จึงไม่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม การผ่อนผันจึงควรพิจารณาตามประเภทของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนยากจนและไม่สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากกว่า

มนุษย์หลังโควิด-19 จะให้ความสำคัญด้านสุขภาพและสุขลักษณะ (Health & Hygienity) หากผมเป็นรัฐบาลผมจะร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันที่โลกยอมรับทำโครงการเสริมสมรรถนะ (Capacity Building) ให้กับคนไทยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารและบริการ เช่น เกษตรกร โรงแรม ภัตตาคาร หรือร้านค้า เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมการผลิตอาหารและการให้บริการที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ

โครงการดังกล่าวรัฐควรออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงการจ่ายเบี้ยเลี้ยงและออกใบรับรองให้ผู้เข้ารับการอบรมอันเป็นการลงทุนภาครัฐที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เพราะจะทำให้ลูกค้าทั้งที่เป็นคนไทยและต่างประเทศมีความมั่นใจกล้ากินอาหารนอกบ้านและกล้าใช้บริการถือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการบริโภคภายใน อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านอาหารและบริการของคนไทยให้อยู่ในระดับโลกซึ่งเป็นอนาคตทางธุรกิจที่เราแข่งขันได้

โครงการนี้นอกจากจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และเศรษฐกิจของประเทศแล้ว รัฐบาลยังจะได้อานิสงส์ทางการเมืองอีกด้วย เพราะทำให้คนไทยมีรายได้ มีงานทำไม่ฟุ้งซ่าน จะได้ไม่มีเวลาออกมาไล่รัฐบาล