Friday, 30 July 2021

วัฒนาแฉทหารยังขอ”โมเดอร์นา”ถามรัฐบาลจะสั่งซิโนแวคมาเพื่ออะไร – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง


วัฒนาแฉทหารยังขอ”โมเดอร์นา”ถามรัฐบาลจะสั่งซิโนแวคมาเพื่ออะไร

วันที่ 22 ก.ค. 2564 เวลา 20:01 น.

“วัฒนา เมืองสุข” เปิดหนังสือราชการทหาร ขอฉีดวัคซีนโควิดยี่ห้อโมเดอร์นา ชี้ชัดแสดงว่าไม่เชื่อมั่นซิโนแวคที่รัฐบาลสั่งฉีดให้ประชาชน สงสัยยังตะบี้ตะบันสั่งซื้อมาเพิ่มเพื่ออะไร

นายวัฒนา เมืองสุข แกนนำพรรคไทยสร้างไทย โพสต์ภาพหนังสือฉบับหนึ่งซึ่งเป็นของหน่วยงานราชการทหารขอรับการสนับสนุนฉีดวัคซีนป้อกันโรคโควิด-19 ยี่ห้อ Moderna จากสภากาชาดไทย

ขนาดทหารที่เป็นส่วนราชการด้วยกันเองยังขอฉีดวัคซีน Moderna แสดงว่าไม่เชื่อมั่นในวัคซีน sinovac ที่รัฐบาลสั่งมาฉีดให้ประชาชน แล้วจะให้ประชาชนเชื่อถือได้อย่างไรและที่ยังตะบี้ตะบันสั่งซื้อมาเพิ่มเพื่ออะไรครับ

หนังสือฉบับนี้ ลงนามโดยพันเอกยุทศักดิ์ พรหมทา ผู้อำนวยการ กองพิธีการ กรมสารบรรณทหาร ลงวันที่ 19ก.ค.64 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Modena เรียนเลขาธิการสภากาชาดไทย สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายชื่อกำลังพลและครอบครัว ดังนี้

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดซึ่งปัจจุบันเชื้อไวรัสมีการกลายพันธุ์หลายส่ยพันธุ์ ส่งผลให้มีรางานการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) เพิ่มขึ้น

ในการนี้กองพิธีการ กรมสารบรรณทหาร ซึ่งปฎิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว จึงขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19Modena จากสภากาชาดไทย เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคให้กับกำลังพลและครอบครัว โดยมีรายชื่อตามที่ส่งมาด้วย