Friday, 30 July 2021

“วัดพระพิเรนทร์ วรจักร”เผาศพคนตายจากโควิด-19 ฟรี – โพสต์ทูเดย์ ธรรมะ


“วัดพระพิเรนทร์ วรจักร”เผาศพคนตายจากโควิด-19 ฟรี

วันที่ 04 มิ.ย. 2564 เวลา 14:23 น.

โดย สมาน สุดโต

*************************

พระครูภัทรกิตติสุนทร (พระมหาแถม) เจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์ วรจักร กรุงเทพมหานคร เปิดเผยสว่า ทางวัดพระพิเรนทร์รับฌาปนกิจศพที่ตายเพราะติดเชื้อโควิด-19 ฟรีเพื่อสงเคราะห์ประชาชน และสนองพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช และสนองนโยบายของมหาเถรสมาคมด้วยความเต็มใจไม่เลือกปฏิบัติมาเป็นเวลาประมาณ 1 เดือนแล้ว โดยช่วยฌาปนกิจศพที่เสียชีวิตเพราะติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้วไม่น้อยกว่า 20 ศพ การเผาศพทางวัดได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และจัดพิธีฌาปนกิจให้อย่างสมเกียรติ เป็นที่พอใจของญาติมาก

พระครูภัทรกิตติสุนทร กล่าวว่า ผู้ที่เสียชีวิตจากเชื้อโควิด-19 ส่วนมากเป็นผู้มีรายได้น้อย และน่าสงสารทั้งญาติและผู้เสียชีวิตเพราะไม่มีโอกาสดูใจ หรือสั่งเสียใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อเสียชีวิตทางโรงพยาบาลจัดการห่อศพด้วยถุงพลาาติก 3 ชั้น ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างเต็มที่ แล้วติดต่อมายังวัดที่จะฌาปนกิจกิจศพโดยเร็ว ถ้าเสียชีวิตที่โรงพยาบาลกลาง หรือพระภิกษุมรณภาพจากโรงพยาบาลสงฆ์ จะติดต่อมาขอฌาปนกิจที่ฌาปนสถานวัดพระพิเรนทร์ ทางวัดก็จัดให้ แรกทีเดียวก็เผาได้ 2 ศพต่อวัน แต่เมรุสภาพเก่ารับไม่ไหว จึงรับเผาวันละ 1 ศพ เช่น เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ติดต่อส่งศพมาเผาถึง 5 ศพ แต่ทางวัดรับได้เพียง 1 ศพเท่านั้น

ทั้งนี้ มีชาวบ้านรอบวัดไม่ค่อยพอใจ เพราะควันจากเตาเผาศพมีมากเนื่องจากห่อด้วยพลาสติกหลายชั้น ประกอบกับแอลกอฮอที่ฉีดฆ่าเชื้อมีมากชาวบ้านบางรายเห็นควันเยอะ ไม่พอใจ ถึงกับแจ้งดับเพลิงให้มาดูแล พอเขารู้ว่าเผาศพที่เสียชีวิตเพราะโควิด 19 ก็ไม่ว่าอะไร ส่วนผู้ที่อยู่ในวัดหรือเกี่ยวข้องกับวัดบางรายก็คัดค้านไม่ให้รับเผา เพราะวัดมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าน้ำมันศพละ 4,000 บาท ซึ่งวัดจัดให้ฟรี โดยขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ หรือคณะสงฆ์

“อาตมาอยากให้คนที่ค้านการเผาศพที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิดเปลี่ยนความคิดใหม่ ให้คิดว่าผู้ที่เสียชีวิตเป็นญาติคนหนึ่งของเรา หากคิดได้แบบนี้จะสบายใจ ลองคิดดูญาติที่อยู่ข้างหลังจะทุกข์ใจขนาดไหน เมื่อญาติเขาตายไปโดยไม่เห็นหน้า ไม่ได้สั่งเสียกันเลยซ้ำร้ายกลับหาวัดเผาศพไม่ได้อีก”พระครูภัทรกิตติสุนทร

สำหรับ วัดพระพิเรนทร์ วรจักร ปัจจุบันก็รับเผาศพพระที่มรณภาพจากโรงพยาบาลสงฆ์แบบไม่มีญาติฟรี พร้อมกันนั้นก็รับสงเคราะห์เผาศพให้แก่คนไม่มีญาติ หรือยากไร้ มาตั้งสมัยหลวงพ่อพระเทพคุณาธาร (ผล ชินปุตโต) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2492 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติใหม่ ๆ และเจ้าอาวาสรูปต่อๆ มา จนถึงพระครูภัทรกิตติสุนทร (พระมหาแถม) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันได้สานต่อเจตนารมณ์นั้นมาตลอด จนเป็นที่รับรู้ทั่วไปว่า วัดพระพิเรนทร์ สงเคราะห์ประชาชนทุกคน

อย่างไรก็ตาม เมื่อรัฐบาล และมหาเถรสมาคม มีนโยบายให้วัดรับฌาปนกิจศพที่เสียชีวิตจากโควิด-19 จึงทำได้สะดวกรวดเร็ว สมเกียรติผู้เสียชวิตและญาติ เพียบพร้อมด้วยศาสนพิธีไม่ขาดตกบกพร่อง ได้รับความพอใจและสะดวกทุกฝ่าย สำหรัยผู้ที่จะร่วมบริจาคทำบุญฌาปนกิจศพที่เผาฟรี ติดต่อสำนักงานวัดพระพิเรนทร์ วรจักรได้ทุกวัน

พระครูภัทรกิตติสุนทร