Sunday, 23 June 2024

วัดระฆังฯร่วมมือพช.สภาสตรีฯตั้งโรงทานทำอาหารถวายพระช่วยบุคลากรทางการแพทย์วัดระฆังโฆสิตารามจับมือพช.สภาสตรีฯตั้งโรงทานทำอาหารถวายพระ บุคลากรทางการแพทย์และแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตามพระบัญชาสมด็จพระสังฆราช “จา พนม”มาร่วมโครงการ