Sunday, 28 November 2021

วัดระฆังฯร่วมมือพช.สภาสตรีฯตั้งโรงทานทำอาหารถวายพระช่วยบุคลากรทางการแพทย์วัดระฆังโฆสิตารามจับมือพช.สภาสตรีฯตั้งโรงทานทำอาหารถวายพระ บุคลากรทางการแพทย์และแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตามพระบัญชาสมด็จพระสังฆราช “จา พนม”มาร่วมโครงการ