Saturday, 13 August 2022

วัตถุดิบแพงหรือใครได้ประโยชน์! สมชัย จี้รัฐตอบปมซื้อ “หน้าหน้ากาก” แพง


วัตถุดิบแพงหรือใครได้ประโยชน์! สมชัย จี้รัฐตอบปมซื้อ “หน้าหน้ากาก” แพง

วันที่ 27 พ.ค. 2563 เวลา 16:32 น.

สมชัย ศรีสุทธิยากร ตั้งคำถามทำไมรัฐบาลจัดซื้อหน้ากากอนามัยฯแพงกว่าของเอกชนที่ไม่ใช่คู่สัญญา-จี้ขอคำตอบแพงเพราะวัตถุดิบหรือใครได้ประโยชน์

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร นักวิชาการด้านการเลือกตั้ง โพสต์เฟซบุ๊กตั้งคำถามถึงการจัดจำหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่รัฐบาลจัดซื้อ และจำหน่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ

นายสมชัย ระบุว่า หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ที่รัฐบาลจัดซื้อโดยมติของคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารจัดการพัสดุฯ ที่ตั้งตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 9/2563 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 ขายให้โรงพยาบาลของรัฐ เอกชน และให้กระทรวงมหาดไทย ไปแจกจ่ายให้บุคคลที่จำเป็น ในราคา 4.28 บาท

ในขณะที่ ประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 10/2563 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 กำหนดราคาจำหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ที่ 2.50 บาท และยังไม่มีประกาศฉบับใหม่ที่ให้ขึ้นราคา เป็น 4.28 บาท

นายสมชัย ตั้งคำถามว่า การขึ้นราคาดังกล่าว ใช้มติของคณะกรรมการเฉพาะกิจที่แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี ซึ่งถือว่าเป็นการใช้อำนาจตาม พรก.ฉุกเฉิน โดยอ้างว่าวัตถุดิบราคาสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องขึ้นราคาให้จากราคาส่ง 2.00 บาท เป็น 4.00 บาท บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม .28 บาท เป็น 4.28 บาท โดยมีการประกันราคาซื้อขายในราคานี้เป็นเวลา 90 วัน

แต่เหตุใดเอกชนที่ไม่ได้ทำสัญญาส่งให้กับรัฐบาล เช่น Mask Bank (ธนาคารหน้ากาก) จึงสามารถขายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ให้กับประชาชนในราคา 2.50 บาท ราคาวัตถุดิบแพงขึ้นจริงหรือไม่ รัฐควรต้องชี้แจง หรือใครได้ประโยชน์จากขึ้นราคา ในครั้งนี้