Thursday, 21 October 2021

วิจัยกรุงศรีคาดเศรษฐกิจไทยถดถอยเต็มตัวไตรมาสนี้วิจัยกรุงศรีเผยเศรษฐกิจในไตรมาส 2/2564 อ่อนแอลงจากไตรมาสแรก และส่อแววเข้าสู่ภาวะถดถอยในไตรมาส 3