Saturday, 23 October 2021

วิจัยชิลีชี้ประสิทธิภาพวัคซีน Sinovac ด้อยกว่า Pfizer  – โพสต์ทูเดย์ รอบโลก

08 Jul 2021
32


วิจัยชิลีชี้ประสิทธิภาพวัคซีน Sinovac ด้อยกว่า Pfizer 

วันที่ 08 ก.ค. 2564 เวลา 12:15 น.

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพวัคซีนในชิลีพบ Sinovac มีประสิทธิภาพด้อยกว่า Pfizer   

สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า วัคซีน Sinovac ของจีนมีประสิทธิภาพน้อยกว่าวัคซีน Pfizer ในการหยุดยั้ง Covid-19 ในชิลี ซึ่งฉีดวัคซีนทั้งสองยี่ห้อให้ประชาชนในเวลาเดียวกัน โดยเป็นการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัคซีนเชื้อตายจากจีนและวัคซีนชนิด mRNA ในการใช้งานจริงครั้งแรก

ผลการศึกษาซึ่งตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ New England Journal of Medicine พบว่า วัคซีนของ Sinovac มีประสิทธิภาพ 66% ในการป้องกัน Covid-19 ในกลุ่มประชากรวัยผู้ใหญ่ที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว ในขณะที่วัคซีนของ Pfizer/BioNTech มีประสิทธิภาพ 93%

วัคซีนเชื้อตายของ Sinovac ซึ่งฉีดให้กับชาวชิลีกว่า 10 ล้านคน มีประสิทธิภาพในการป้องกันอาการป่วยที่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตน้อยกว่าวัคซีนของ Pfizer/BioNTech เล็กน้อย

การศึกษาครั้งนี้ทำตั้งแต่เดือน ก.พ.-พ.ค. ซึ่งเป็นช่วงที่เชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์อัลฟา (B.1.1.7) ซึ่งพบครั้งแรกในอังกฤษ และสายพันธุ์แกมมา (P.1) ซึ่งพบครั้งแรกในบราซิล เป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดในชิลี

ผลการศึกษาเบื้องต้นซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือน เม.ย. พบว่า วัคซีน Sinovac มีประสิทธิภาพ 67% ในการป้องกันการติดเชื้อแบบมีอาการ และป้องกันการเสียชีวิตได้ 80%

ส่วนผลการศึกษาขั้นสุดท้ายพบว่า วัคซีน Sinovac ซึ่งเป็นวัคซีนหลักของชิลี มีประสิทธิภาพในการป้องกัน Covid-19 รวมทั้งป้องกันอาการรุนแรง ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองขั้นกลาง

ทั้งนี้ จนถึงวันที่ 10 พ.ค. กระทรวงสาธารณสุขชิลีฉีดวัคซีน Sinovac ไปเกือบ 14 ล้านโดส เพียงพอสำหรับสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชน 6.36 ล้านคน ส่วนวัคซีน Pfizer/BioNTech ฉีด 2.4 ล้านโดส

Photo by Patrick T. FALLON / AFP