Tuesday, 3 October 2023

ศธ.มั่นใจเปิดเรียนออนไลน์ 1 ก.ค.ราบรื่นเน้นนร.ปลอดภัยจากโควิด – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง


ศธ.มั่นใจเปิดเรียนออนไลน์ 1 ก.ค.ราบรื่นเน้นนร.ปลอดภัยจากโควิด

วันที่ 03 พ.ค. 2563 เวลา 18:28 น.

รมว.ศึกษาธิการย้ำเปิดเรียน 1 ก.ค.จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความปลอดภัยของพื้นที่นักเรียนต้องปลอดภัยจากโตวิด-19 หากไม่ปลอดภัยเรียนผ่านดาวเทียม-เรียนรู้เสริมผ่านระบบออนไลน์ เริ่มทดสอบตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.

เมื่อวันที่ 3 พ.ค.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.?ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ขออัปเดตความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนช่วงโควิด-19 ในการเตรียมตัวเพื่อให้การเปิดเทอมในวันที่ 1 ก.ค.นี้สามารถดำเนินการอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และที่สำคัญตั้งอยู่บนความปลอดภัยสูงสุดของเด็กนักเรียน ซึ่งการเรียนการสอนในครั้งนี้ ถือเป็นการจัดการเรียนการสอนในสภาวะที่ไม่ปกติ เนื่องจากในพื้นที่ยังมีความไม่ปลอดภัย และไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ ตนและบุคลากรกระทรวงศึกษาฯ ทุกคนได้พยายามสุดความสามารถเพื่อให้มั่นใจได้ว่า การเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน เพราะการเรียนรู้นำการศึกษา โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้

นายณัฏฐพล กล่าวว่า ด้วยเจตนาข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ออกแบบการเรียนการสอนในช่วงโควิด-19 โดยมีรายละเอียดในภาพรวมดังนี้

1.รูปแบบการเรียนการสอนออกแบบให้สอดคล้องกับความปลอดภัยของพื้นที่ โดยมีการเรียนรู้แบบ onsite ในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสามารถไปโรงเรียนได้ ขณะที่พื้นที่ไม่ปลอดภัยจะมีการเรียนรู้หลักผ่านทางการ on-air ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมีการเรียนรู้เสริมผ่านระบบ online

2.นโยบายหลักที่นำมาใช้ คือ เพิ่มเวลาพัก ซึ่งจะมีการแถลงอีกครั้งในรายละเอียด ลดการประเมินและงดกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่จำเป็นโดยเน้นเรียนเฉพาะวิชากลุ่มสาระหลัก

3.การเตรียมพร้อมในด้านระบบการเรียนรู้ทางไกลและระบบออนไลน์จะเริ่มทดสอบตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.นี้เป็นต้นไป เราพิจารณาทั้งในเชิงประสิทธิภาพและการเข้าถึง เพื่อเตรียมความพร้อมให้มากที่สุดในกรณีที่วันที่ 1 ก.ค.ไม่สามารถเปิดเทอมที่โรงเรียนได้

4.กระทรวงศึกษาธิการจะเป็นผู้สนับสนุนการเรียนการสอนทางไกลในสัดส่วน 80% เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนขั้นพื้นฐานได้ อีก 20% หรือมากกว่า ให้ทางโรงเรียนและคุณครูในแต่ละพื้นที่พิจารณาออกแบบตามความเหมาะสม

5.การเรียนผ่านการสอนทางไกลจะใช้สื่อโทรทัศน์ (TV) ในทุกระบบเป็นหลัก ทั้งนี้ ได้รับการอนุเคราะห์สื่อจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีมาตรฐาน โดยมีดิจิทัลแพลตฟอร์มของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ DEEP และการเรียนการสอนแบบโต้ตอบออนไลน์เป็นสื่อเสริม

“ในสถานการณ์ที่โควิด-19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ความท้าทายในการจัดการเรียนการสอนเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น บุคลากรทางการศึกษาพร้อมปรับตัวเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคย ขอเพียงพวกเราทุกฝ่ายสนับสนุนซึ่งกันและกัน เราจะผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้แน่นอน ผมขอบคุณผู้ที่เกี่ยวทุกท่านอีกครั้ง ที่ช่วยกันสร้างพลังบวก และใช้วิกฤติในครั้งนี้ สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับการศึกษาไทย”รมว.ศึกษาธิการ กล่าว