Thursday, 21 October 2021

ศรีสุวรรณจ่อบุกถามกรรมการสิทธิฯม็อบสันติไร้อาวุธจริงหรือไม่?ศรีสุวรรณจ่อบุกถามคณะกรรมการสิทธิฯ ม็อบ 7 สิงหาประชาชนไปด้วยสองมือเปล่า มีเพียงความคิดสร้างสรรค์เป็นอาวุธจริงหรือไม่