Sunday, 14 August 2022

“ศรีสุวรรณ” สวน “หมอทวีศิลป์” อย่าใช้ภาพที่เป็นขรก.ดีแก้ตัวให้รัฐบาล ไม่งั้นเสื่อม


“ศรีสุวรรณ” สวน “หมอทวีศิลป์” อย่าใช้ภาพที่เป็นขรก.ดีแก้ตัวให้รัฐบาล ไม่งั้นเสื่อม

วันที่ 27 พ.ค. 2563 เวลา 12:43 น.

ศรีสุวรรณ สวนกลับ นพ.ทวีศิลป์ แจงยิบถ้ายกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ยังมีกฎหมายอื่นใช้แทนได้-เตือนอย่าใช้ภาพลักษณ์ที่เป็นข้าราชการดีแก้ตัวให้รัฐบาล ไม่งั้นจะเสื่อม

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวถึงกรณีที่ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ชี้แจงเหตุที่ยังไม่ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ เพื่อให้การทำงานมีการบูรณาการร่วมกัน ว่า คำแถลงดังกล่าวไม่อาจเรียกว่าคำชี้แจงได้ แต่มีลักษณะที่อาจเข้าข่ายการโฆษณาที่มุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับรัฐบาลที่ยังคงต้องการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไป เพื่อควบคุมประชาชน มากกว่าที่จะใช้เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประชาชนที่ไม่รู้กฎหมาย พลอยจะหลงเชื่อตามไปกับคำแถลงดังกล่าวได้

ทั้งนี้ หากยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แล้ว ประเทศไทยก็ยังมี พ.ร.บ.โรคติดต่อ และกฎหมายอื่นที่จะสามารถนำมาใช้ควบคู่กันได้ในการควบคุมโรค อาทิ การตั้งคณะทำงานแบบบูรณาการ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีสามารถใช้ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ม.11 มาใช้แทนได้ การสั่งห้ามการออกนอกเคหสถาน(เคอร์ฟิว) และการสั่งห้ามการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมกัน สามารถใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ ม.34 แทนได้ การควบคุมการเปิดหรือปิดสถานที่ สามารถใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ ม.35 แทนได้ การควบคุมการเดินทางเข้าออกประเทศ สามารถใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ ม.39-43 แทนได้ การแก้ไขปัญหาการกักตุนสินค้า ก็สามารถใช้ พ.ร.บ.สำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ แบะ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ แทนได้ และอำนาจในการควบคุมการเสนอข่าว ก็สามารถใช้ประมวลกฎหมายอาญา ม.384 มาแทนได้

นายศรีสุวรรณ กล่าวอีกว่า การที่รัฐบาลยังคิดแต่จะคง พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไป จะก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี โดยเฉพาะการทำลายวงจรเศรษฐกิจของประเทศ และก่อปัญหาสังคมตามมากมาย แม้จะกู้เงินมาช่วย 1.9 ล้านล้านบาทก็แก้ไขปัญหาไม่ได้ นอกจากจะนำไปสู่การสร้างปัญหาใหม่ๆขึ้นมาอีกมากมาย ทั้งปัญหาความขัดแย้งในสังคม ปัญหาคอรัปชั่น ฯลฯ ที่สำคัญกำลังจะกลายเป็นเครื่องมือหากินของเจ้าหน้าที่รัฐบางคนในการกินหัวคิวกรณี State Quarantine รวมทั้งการที่พนักงานเจ้าหน้าที่นำ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์การควบคุมโรค แต่กลับนำไปใช้ข่มขู่ชาวบ้านที่ออกมาคัดค้านการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นที่ จ.สงขลา เป็นต้น

“นพ.ทวีศิลป์ เป็นข้าราชการที่มีภาพลักษณ์ดี แต่ยิ่งใช้ต้นทุนภาพลักษณ์ของตนเองมาแก้ตัวให้รัฐบาลเช่นนี้ สุดท้ายจะทำให้เสื่อมไปในที่สุดได้ เพราะคนไทยไม่ได้กินแกลบ กินหญ้าครับ”