Thursday, 5 August 2021

ศาลฎีกาฯแจกใบเหลือง"กรุงศรีวิไล"พรรคก้าวไกลประกาศชิงเก้าอี้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งแจกใบเหลือง”กรุงศรีวิไล สุทินเผือก” จากพลังประชารัฐ ส่งผลให้ต้องเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 สมุทรปราการ”พรรคก้าวไกล”ประกาศลั่นส่งผู้สมัครชิงเก้าอี้