Saturday, 23 October 2021

ศาลนัดลงมติสถานภาพส.ส."ไพบูลย์"ปมยุบพรรคตัวเองย้ายซบพปชร.ศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติชี้สภาพสถานะส.ส.”ไพบูลย์”ปมยุบพรรคประชาชนปฏิรูปย้ายซบพลังประชารัฐ