Monday, 18 October 2021

สงครามระหว่างวัคซีนและไวรัสกลายพันธุ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 4 ได้เริ่มต้นด้วยตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นทำสถิติใหม่รายวัน แสดงให้เห็นการเข้ายึดครองพื้นที่ของไวรัสสายพันธุ์เดลต้า