Saturday, 23 October 2021

สภาถกงบปี 65 วาระ2-3 คุมเข้มตรวจโควิด – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง


สภาถกงบปี 65 วาระ2-3 คุมเข้มตรวจโควิด

วันที่ 18 ส.ค. 2564 เวลา 11:58 น.

สภา พิจารณาพรบ.งบฯ65 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท วาระ 2 รายมาตรา คุมเข้มตรวจ ATK สส. ยังไม่พบมีติดเชื้อโควิด

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท วาระที่ 2 และ 3 โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม

ทั้งนี้ กรรมาธิการวิสามัญฯ มีการปรับลดงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งสิ้น 16,362 ล้านบาท กรรมาธิการฯ มีมติให้นำไปไว้ในงบกลาง กรณีฉุกเฉินเฉพาะโควิด-19 ของนายกรัฐมนตรี เพื่อการแก้ปัญหา และเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์ ทำให้นายกรัฐมนตรี มีงบกลางทั้งสิ้นกว่า 587,000 ล้านบาท

โดยบริเวณหน้าห้องประชุมบริเวณชั้น 2 ได้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้กับส.ส.ที่จะเข้าร่วมการประชุม โดยเป็นการสมัครใจไม่ได้บังคับ แต่ส่วนใหญ่ส.ส.ได้ทยอยตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) ซึ่งผลการตรวจยังไม่เจอส.ส.ที่ติดเชื้อโควิด-19