Wednesday, 7 December 2022

'สมศักดิ์'ชมเปาะภรรยาตัดผมให้ช่วงกักตัวโควิดดูดีน้องๆร้านบาร์เบอร์รมว.ยุติธรรมชมศรีภรรยาตัดผมให้ดูดีเรียบร้อยน้องๆร้านบาร์เบอร์ช่วงกักตัวโควิดยันอยู่บ้านความสัมพันธ์ในครอบครัวมีมากขึ้น