Saturday, 20 July 2024

“สมศักดิ์”เตือนอย่านำภาพผู้ต้องขังคุยผ่าน line visit ไปเผยแพร่ – โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง


“สมศักดิ์”เตือนอย่านำภาพผู้ต้องขังคุยผ่าน line visit ไปเผยแพร่

วันที่ 03 พ.ค. 2563 เวลา 12:14 น.

รมว.ยุติธรรมย้ำระบบเยี่ยมญาติผ่าน line visit ทำได้ง่ายแค่ 3 ขั้นตอนป้องกันแพร่ระบาดโควิด-19 เตือนญาติอย่านำภาพสนทนาไปเผยแพร่ต่อจะถูกตัดสิทธิเยี่ยมในโอกาสต่อไป อาจกระทบสัมพันธภาพเกิดความเครียดในตัวผู้ต้องขัง

เมื่อวันที่ 3 พ.ค.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์กำหนดมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำผ่านการงดเยี่ยมญาติในพื้นที่และได้นำเทคโนโลยีการเยี่ยมญาติผ่านหน้าจอมือถือ โดยใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ หรือ line visit แทนมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก และสามารถทำได้ด้วยตนเองตามขั้นตอนที่กรมราชทัณฑ์กำหนด เพียง3 ขั้นตอน คือ 1.ให้ญาติผู้ต้องขังกดเพิ่มเพื่อน ของ ID Line ที่ชื่อว่า visit cida หรือ ทางคิวอาร์โค้ด 2.เข้าสู่การลงทะเบียนเพื่อแสดงตัวตน โดยใช้เอกสาร 2 ฉบับ คือ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน และ ภาพถ่ายใบเสร็จชำระค่าบริการของหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียบซิมโทรศัพท์มือถือที่ใช้เป็นหมายเลขเพื่อติดต่อทางไลน์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ รวมถึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน และเมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว 3.ญาติที่ประสงค์จะเยี่ยมผู้ต้องขังต้องแจ้งความประสงค์ขอเยี่ยมผ่านทางไลน์

จากนั้นเจ้าหน้าที่จะจัดคิวและแจ้งวัน เวลา นัดหมายให้วิดีโอคอล ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ เพื่อเยี่ยมผู้ต้องขัง โดยให้เยี่ยมได้ครั้งละไม่เกิน 10 นาที เพื่อให้บริการกับญาติผู้ต้องขังรายอื่นอย่างทั่วถึง สำหรับญาติของผู้ต้องขังที่จะลงทะเบียนได้นั้น ต้องเป็นไปตามรายชื่อที่ผู้ต้องขังแจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งไม่เกิน 10 คน การเยี่ยมแบบ Line visit นั้นจะให้สิทธิผู้ต้องขังเดือนละ 1 ครั้ง ยกเว้นในรายที่เป็นผู้ต้องขังห้ามเยี่ยม เพราะทำผิดวินัย

“แม้การเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิดจะเข้มข้นมากในหลายพื้นที่ แต่เพื่อรักษาสัมพันธภาพระหว่างผู้ต้องขังและญาติ และลดอาการเครียดของผู้ต้องขัง ทางกรมราชทัณฑ์จึงต้องนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าช่วย แต่ยอมรับว่าการวิดีโอคอลนั้นอาจมีผู้บันทึกภาพนิ่ง เสียง หรือ วีดีโอ เพื่อไปเผยแพร่สู่โลกภายนอกได้ จึงขอเตือนว่าห้ามกระทำ เพราะจะถูกตัดสิทธิการเยี่ยมผ่านระบบ Line visit ทันที”นายสมศักดิ์ กล่าว