Thursday, 21 October 2021

สมาคมประกันวินาศภัยไทยแจงยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโรคโควิด-19 – โพสต์ทูเดย์ ประกัน


สมาคมประกันวินาศภัยไทยแจงยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโรคโควิด-19

วันที่ 17 ก.ค. 2564 เวลา 07:27 น.

สมาคมประกันวินาศภัยไทยยันบริษัทประกันส่วนใหญ่ ไม่ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโรคโควิด-19

ตามที่มีข่าวปรากฏเกี่ยวกับการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อโรคโควิด-19 แบบเจอ จ่าย จบ ของบริษัทประกันวินาศภัยรายหนึ่งนั้น สมาคมประกันวินาศภัยไทยได้ดำเนินการสอบถามบริษัทประกันวินาศภัย รายอื่นที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งขายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อโรคโควิด-19 อยู่ในเวลานี้ และได้รับแจ้งว่าบริษัทส่วนใหญ่ที่ขายกรมธรรม์ดังกล่าวอยู่ ไม่มีนโยบายในการยกเลิกกรมธรรม์แต่อย่างใด

สมาคมฯ ได้มีการประสานไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อย สมาคมฯ ขอแจ้งให้ประชาชนอย่าวิตกแต่ประการใด และขอให้มั่นใจได้ว่า ธุรกิจประกันวินาศภัยไทยยังคงมุ่งมั่นในการทำหน้าที่เป็นผู้บริหารความเสี่ยงแบบมืออาชีพให้กับประชาชนและสังคม และพร้อมดูแลลูกค้าของเราอย่างเต็มความสามารถ โดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นในเวลานี้

สำหรับผู้ที่ซื้อประกันภัยของบริษัทที่ได้มีข่าวการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโรคโควิด-19 นั้น สำนักงาน คปภ. จะเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไป