Sunday, 27 November 2022

"สมเด็จพระมหาธีราจารย์"ขอคนไทยอย่ากลัวโควิด-19จนขาดสติสมเด็จพระมหาธีราจารย์แนะใช้หลัก “ทาน-ศีล-ภาวนา” สู้โควิด-19 ย้ำอย่ากลัวจนขาดสติ หยุดสร้างความชิงชังสังคมต้องการกำลังใจ ขอคนไทยทุกคนเป็นผู้กล้าหาญ ละความเห็นแก่ตัวสามัคคี ฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน