Sunday, 14 August 2022

สรรพสามิตเรียกถกใหญ่ลดภาษีรถยนต์50%

27 May 2020
219สรรพสามิตเรียกฝ่ายที่เสนอลดภาษีรถยนต์ 50% และฝ่ายค้านไม่เห็นด้วย มาถกร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อยุติ